در طرح تصفيه خانه فاضلاب سيرجان، جريان فاضلاب پس از وارد شدن به تصفيه خانه توسط 3 عدد پمپ اسكرو در ايستگاه پمپاژ فاضلاب خام ارتفاع گرفته و پس از آن وارد بخش پيش تصفيه فيزيكي )واحد آشغالگيري ودانه گيري و سپس وارد حوض هاي ته نشيني اوليه مي شود. سپس به بخش بيولوژيكي واحد بي هوازي، آنوكسيك و هوادهي وارد ميگردد.در ادامه جريان فاضلاب وارد تانكهاي ته نشيني ثانويه شده و پس از ته نشيني لجن، جريان پساب وارد واحد ضد عفوني با اشعه ماوراء بنفش(UV) و ايستگاه پمپاژ پساب تصفيه شده ميگردد. لجن واحد ته نشيني اوليه به واحد تغليظ ثقلي انتقال يافته و لجن مازاد واحد ته نشيني ثانويه جهت تغليظ به واحد تغليظ مكانيكي انتقال مي يابد. لجن خروجي از واحدهاي تغليظ پس از اختالط در تانك نگهداشت لجن وارد هاضم هاي هوازي گرديده و سپس وارد تاسيسات آبگيري مكانيكي مي شود. لجناب واحدهاي فرآوري لجن نيز به حوضچه تقسيم بيوراكتورها انتقال مي يابد.

شرح کلی از فعالیت اجرائی تصفیه خانه فاضلاب سیرجان

تصفيه خانه فاضلاب سيرجان در زميني به مساحت حدود 15 هكتار و ارتفاع متوسط 1695 متر از سطح دريا واقع شده است. اين تصفيه خانه داراي دو مدول مي باشد. اين تصفيه خانه براي شدت جريان متوسط  53/113 مترمكعب در روز با حداكثر جريان 1/106 ليتر در ثانيه براي جمعيت حدود 374/037 نفر طراحي شده است. فرآيند تصفيه فاضلاب، فرآيند تصفيه بيولوژيكي به روش لجن فعالMLE( قابل تبديل به روش A2O )با قابليت حذف كربن و نيتروژن مي باشد. كيفيت پساب حاصل از فرآيند در نظر گرفته شده مطابق با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران جهت تخليه به آبهاي سطحي ميباشد.فاضلاب تصفيه خانه سيرجان توسط خط انتقال 1200 ميليمتري به ايستگاه پمپاژ ورودي تصفيه خانه وارد مي شود. حدود كار پروژه تصفيه خانه فاضلاب سيرجان از محل دريافت فاضلاب تا انتقال پساب ضد عفوني شده به كانال خروجي مشترک مدولها ادامه مي يابد.
- فعاليت اجرائي تصفيه خانه سيرجان طبق قرارداد في مابين شركت كاريز و شركت ماشين سازي ويژه از تاريخ 1397/02/30 شروع شده و هم اكنون ادامه دارد.

 

  نقشه تصفیه خانه

 

پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات

همشهریان گرامی شما میتوانید از طریق فرم زیر انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح نمائید.

پیوندهای مرتبط

 

ارتباط با ما

دفتر مرکزی : سیرجان بلوار مالک اشتر - خیابان شهید محمد منتظری - پلاک ۴۵

ایمیل : info@karizcompany.ir

کدپستی : ۷۸۱۶۹۶۵۴۷۵

تلفن : ۴۲۲۵۲۷۵۹-۰۳۴

۰۳۴-۴۲۲۵۲۷۹۷-۹۹

نمابر :۴۲۲۵۲۷۵۸-۰۳۴

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group